Počet záznamov: 1  

Možnosti internetu vo vyučovacom procese

  1. Stradiotová, Eva Možnosti internetu vo vyučovacom procese / Eva Stradiotová. -- Obr. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Vznik internetu, charakteristika, výhody. Internet je zdrojom obrovského množstva informácií, nie všetky sú však správne a preto ich treba selektovať. Využitie internetu v mnohých oblastiach života. Možnosti internetu vo vyučovacom procese.

    In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. -- Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Višegrádu v Sládkovičove, 2009. -- ISSN 1337-9321. -- Roč.1, č. 4 (2009) s. 67-77

    I. Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. -- Roč.1, č. 4 (2009) s. 67-77

    681.324
    BA004