Počet záznamov: 1  

Význam kvality ľudského kapitálu pre organizáciu a jeho špecifiká

 1. Gábor, Vladimír Význam kvality ľudského kapitálu pre organizáciu a jeho špecifiká / Vladimír Gábor, Patrycja Pudło. -- Grafy. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Definícia ľudského kapitálu a jeho kvalita. Špecifiká ľudského kapitálu. Výskum na vzorke 157 podnikov. Hodnotenie výkonu zamestnancov. Kvalita ľudského kapitálu najvýraznejšou mierou ovplyvňuje celkový úspech organizácií a v súčasnej globálnej ekonomike je jednou z najväčších konkurenčných výhod.

  In SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Michalovce, 17.-18.9.2009. -- Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2841-2. -- S. 485-497

  I. Pudło, Patrycja
  II. SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Michalovce, 17.-18.9.2009. -- S. 485-497

  331.1
  BA004
Počet záznamov: 1