Počet záznamov: 1  

Spoločenský blahobyt a limity ekonomického rastu

 1. Naščáková, Jana Spoločenský blahobyt a limity ekonomického rastu / Jana Naščáková, Petr Červenka. -- Obr. -- VEGA 1/0859/09 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Význam inovácií v ekonomickom raste. Inovácie sa zameriavajú v prevažnej miere na produkty a služby s efektom spätného nárazu. Inovácia produktov a služieb by mohla prenechať miesto tiež inovácii životného štýlu. Proces nekontrolovateľného ekonomického rastu vedie k zhoršovaniu blahobytu spoločnosti s výnimkou malej menšiny.

  In SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Michalovce, 17.-18.9.2009. -- Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2841-2. -- S. 131-138

  I. Červenka, Petr
  II. SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Michalovce, 17.-18.9.2009. -- S. 131-138

  330.35
  BA004
Počet záznamov: 1