Počet záznamov: 1  

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch s komentárom

  1. Kolembus, Anton Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch s komentárom / Anton Kolembus. -- Príl. -- Cieľom zákona je komplexne upraviť podmienky výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v súčasnom trhovom prostredí, práva a povinnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ako aj podmienky činnosti znaleckých ústavov, tlmočníckych ústavov a pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SR pri výkone ich činnosti.

    In Poradca. -- Žilina : Poradca, 2009. -- ISSN 1335-1583. -- Č. 4 (2010), s. 5-38

    I. Poradca. -- Č. 4 (2010), s. 5-38

    331.54
    BA004