Počet záznamov: 1  

[Stanovenie hodnoty majetku]

  1. Hrvoľová, Božena [Stanovenie hodnoty majetku] / Božena Hrvoľová. -- Recenzia publikácie: Anny Harumovej a kol.: Stanovenie hodnoty majetku. Je to dielo známych teoretikov a praktikov z oblasti ohodnocovania majetku. Rozoberá právne a ekonomické aspekty znaleckej a expertnej činnosti na Slovensku. Publikácia je určená ekonomickým znalcom, študentom a širokej odbornej verejnosti, finančným manažérom podnikov i finančných inštitúcií. Publikácia má 12 kapitol. - Recenzia na: Stanovenie hodnoty majetku : hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti / Harumová, Anna ; Džupinka, Miroslav ; Vlachynský, Karol. -- Bratislava : Iura Edition, [2008]. -- 496 s.. -- ISBN ISBN 978-80-8078-224-5

    In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. -- ISSN 1335-9568. -- Roč. 16, č. 21-22 (2009), s. 197-198

    I. MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Roč. 16, č. 21-22 (2009), s. 197-198

    658.15
    BA004
Počet záznamov: 1