Počet záznamov: 1  

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v účtovníctve rozpočtových organizácií

  1. Kovalčíková, Antónia Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v účtovníctve rozpočtových organizácií. (II.) / Antónia Kovalčíková. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Pokračovanie príspevku z predchádzajúceho čísla. Základné účtovné prípady a ich účtovanie v rozpočtových organizáciách. Podstata účtovania časového rozlíšenia výnosov.

    In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : IURA EDITION, 2009. -- ISSN 1337-0197. -- Č. 12 (2009), s. 2-7

    I. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Č. 12 (2009), s. 2-7

    657.47
    BA004