Počet záznamov: 1  

Theoretical and specific aspects of controlling

 1. Majtánová, Anna Theoretical and specific aspects of controlling / Anna Majtánová, Hana Dlábiková. -- VEGA 1/4629/07 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Definovanie teoretických a špecifických aspektov controllingu aplikovateľných na poisťovne. Existujú mnohé definície controllingu, ale žiadna z nich nie je všeobecne akceptovaná. Teoretické aspekty pojmu controlling. Špecifické aspekty controllingu. Proces implementácie controllingu v poisťovniach.

  In ECON '09 : journal of economics, management and business. -- Ostrava : Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2009. -- ISSN 1803-3865. -- Č. [2] (2009) s. 7-12 [0,24]

  I. Dlábiková, Hana
  II. ECON '09 : journal of economics, management and business. -- Č. [2] (2009) s. 7-12 [0,24]

  65.012
  BA004
Počet záznamov: 1