Počet záznamov: 1  

Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločnosti na území štátov európskeho hospodáskeho priestoru

  1. Harumová, Anna Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločnosti na území štátov európskeho hospodáskeho priestoru / Anna Harumová. -- Obr., sch. -- Podniková kombinácia. Zlúčenie elebo splynutie spoločnosti. Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie, požiadavky, príklady. Kompetencie materskej spoločnosti a dcérskych spoločností v holdingu. Pri cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach sa použijú ustanovenia o zlúčeniach a splynutiach akciových spoločností. V prípade cezhraničného splynutia, ktorého výsledkom je nástupnícka spoločnosť so sídlom na území SR sa použijú aj ustanovenia o vzniku danej právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva.

    In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. -- ISSN 1335-9568. -- Roč. 16, č. 21-22 (2009), s. 323-341

    I. MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Roč. 16, č. 21-22 (2009), s. 323-341

    65.016
    BA004