Počet záznamov: 1  

Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax

  1. Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax. -- Pravidlá upravujú postup ústredných orgánov štátnej správy SR pri príprave, vnútroštátnom prerokovaní, dojednávaní, schvaľovaní, uzatváraní a vykonávaní medzinárodných zmlúv, pri ich zmene a ukončovaní ich platnosti podľa právneho poriadku SR a noriem medzinárodného práva.

    In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. -- ISSN 1335-9568. -- Roč. 16, č. 21-22 (2009), s. 380-407

    I. MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Roč. 16, č. 21-22 (2009), s. 380-407

    341
    BA004
Počet záznamov: 1