Počet záznamov: 1  

Slovensko a jeho predpoklady pre úspešný prenos poznatkov a technológií z vedy do praxe

  1. Brighton, Denisa Slovensko a jeho predpoklady pre úspešný prenos poznatkov a technológií z vedy do praxe / Denisa Brighton. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Analýza ukazovateľov inovačnej výkonnosti. Indikátory Európskej hodnotiacej tabuľky inovácií - EIS 2008-2010.

    In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. -- ISSN 1336-7420. -- Roč. 5, č. 7 (2009), s. 23-28

    I. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Roč. 5, č. 7 (2009), s. 23-28

    330.341.1
    BA004
Počet záznamov: 1