Počet záznamov: 1  

K problematike kľúčových kompetencií

  1. Turek, Ivan K problematike kľúčových kompetencií : najlepší spôsob ako sa učiť, je niečo robiť / Ivan Turek. -- Kompetencia ako pojem, jej význam a uplatnenie v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Reforma školstva SR a problematika kľúčových kompetencií. Osvojovanie kľúčových kompetencií a činnostný prístup vo výučbe. Pohľad na kľúčové kompetencie z prieskumov požiadaviek zamestnávateľov.

    In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. -- Bratislava : IURA EDITION, 2009. -- ISSN 1336-9849. -- Č. 12 (2009), s. 2 - 8

    I. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. -- Č. 12 (2009), s. 2 - 8

    37
    BA004