Počet záznamov: 1  

Laponsko - krajina Sámov

 1. Danielová, Katarína Laponsko - krajina Sámov / Katarína Danielová, Veronika Malíková. -- Fotogr., mapy, tab. -- VEGA 1/0454/09 - Bibliogr. odkazy - Sámovia sú menšinou žijúcou na území štyroch štátov, ktorá ani raz vo svojej histórii nevytvorila vlastný štát. Nikdy neviedli vojny a možno aj preto boli pre svojich susedov na nižšom stupni spoločenského vývoja. Napriek útlaku sa nedokázali zmobilizovať do celku a postaviť na odpor proti vytláčaniu z vlastného územia. Až v 20. storočí začali bojovať za svoje práva. V dnešnej dobe majú aspoň čiastočne vytvorené podmienky pre udržanie jazyka, kultúrneho života a tradícií.

  In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. -- Bratislava : Geo-servis, 2009. -- ISSN 1335-9258. -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 99-103

  I. Malíková, Veronika
  II. Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 99-103

  91
  BA004
Počet záznamov: 1