Počet záznamov: 1  

Význam a úloha pedagogickej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese

  1. Godla, František Význam a úloha pedagogickej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese : komunikácia determinuje napredovanie / František Godla. -- To, čo učiteľ učí je vedou, ale to ako učí, je pedagogickým majstrovstvom, umením... Efektívna komunikácia medzi učiteľom a žiakom. Výmena informácií vo výchovno-vzdelávacom procese. Verbálna a neverbálna komunikácia.

    In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. -- Bratislava : IURA EDITION, 2009. -- ISSN 1336-9849. -- Č. 12 (2009), s. 9 - 12

    I. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. -- Č. 12 (2009), s. 9 - 12

    37
    BA004
Počet záznamov: 1