Počet záznamov: 1  

Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí

 1. Eliašová, Darina Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí / Darina Eliašová. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- 201 s. [14,250 AH]. -- ISBN 978-80-225-2887-0

  I. Gúčik, Marián
  II. Pachingerová, Mária
  III. Ekonomická univerzita v Bratislave.Obchodná fakulta ((Bratislava, Slovensko))

  615
  BA004

Počet záznamov: 1