Počet záznamov: 1  

Medzinárodný účtovný štandard 2 - Zásoby

  1. Medzinárodný účtovný štandard 2 - Zásoby. -- Štandard určuje spôsob účtovného zobrazenia zásob. Poskytuje návod na určenie obstarávacej ceny a jej následného vykázania ako nákladu, vrátane všetkých znížení hodnoty na čistú realizovateľnú hodnotu. Štandard poskytuje návod na oceňovacie vzorce, ktoré sa používajú na priradenie nákladov k zásobám.

    In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. -- ISSN 1335-0897. -- Č. 1 (2010), s. 75-82

    I. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Č. 1 (2010), s. 75-82

    657
    BA004
Počet záznamov: 1