Počet záznamov: 1  

Obchodná Due diligence ako súčasť investovania Private equity

  1. Frič, Oto Obchodná Due diligence ako súčasť investovania Private equity / Oto Frič. -- Sch. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Postavenie obchodnej Due diligence v procese hodnotenia investície. Analýza zvaná Due diligence a jej hlavné kategórie. Výstupy Due diligence a jeho možná štruktúra. Spracovanie výstupov Due diligence a súvisiace aktivity.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2851-1

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave Bratislava, 5.11.2009

    330.322
    BA004
Počet záznamov: 1