Počet záznamov: 1  

K niektorým otázkam informačného zabezpečenia vnútropodnikového chozrasčotu v období prestavby hospodárskeho mechanizmu

  1. Maděra, František K niektorým otázkam informačného zabezpečenia vnútropodnikového chozrasčotu v období prestavby hospodárskeho mechanizmu / František Maděra, Antónia Kovalčíková

    In Účetnictví. -- Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1989. -- Roč. 24, č.12, (1989), s.456-462

    I. Kovalčíková, Antónia
    II. Účetnictví. -- Roč. 24, č.12, (1989), s.456-462
    BA004
Počet záznamov: 1