Počet záznamov: 1  

Ekologická priemyselná politika

  1. Jachymovič, Viliam Ekologická priemyselná politika / Viliam Jachymovič. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Priemyselné a politicko-vedné perspektívy. Snaha o hospodárne zaobchádzanie so surovinami a energiou. Zdroje zlyhania trhu v oblasti ekologických produktov. Technologicky orientovaná politika životného prostredia a konkurenčná schopnosť. Vymedzenie ekologickej priemyselnej politiky.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2851-1. -- S. [1-5]

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave Bratislava, 5.11.2009. -- S. [1-5]

    338.45
    BA004