Počet záznamov: 1  

Globálne inovačné siete a stratégia otvorených inovácií

  1. Jemala, Marek Globálne inovačné siete a stratégia otvorených inovácií / Marek Jemala. -- Obr. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Dôvody pre intenzívnejšie využitie stratégie otvorených inovácií (SOI), ale aj pre vstup podniku do globálnej inovačnej siete. Špecifiká inovačných procesov v rámci GIS (globálnych inovačných sietí). Základné formy širšej otvorenej inovačnej spolupráce.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2851-1. -- S. [1-5]

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave Bratislava, 5.11.2009. -- S. [1-5]

    001.894/.895
    BA004
Počet záznamov: 1