Počet záznamov: 1  

Trendy ve financování malých a středních podniků v České republice

  1. Režňáková, Mária Trendy ve financování malých a středních podniků v České republice / Mária Režňáková. -- Grafy, tab. -- VEGA 1/0330/08 - Res. čes. Bibliogr. odkazy - príspevok bol spracovaný v rámci spolupráce Vedeckej a edukačnej komisie VEGA pri MŠ SR, 1/0330/08 na Ekonomickej univerzite v Bratislave - Charakteristika vymedzenia pojmu malý a stredný podnik podľa Komisie Európskej únie. Vývoj a podmienky podnikania malých a stredných podnikov v ČR. Finančné aktivity a riadenie z hľadiska manažérskych činností. Štátna podpora podnikania a perspektívy rozvoja MSP v Českej republike.

    In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I.. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- 119 s. [8,09 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-2877-1. -- S. 52 - 66

    I. Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I.. -- S. 52 - 66

    658.1
    BA004
Počet záznamov: 1