Počet záznamov: 1  

Ako zaškatuľkovať vedu a výskum?

 1. Zendulková, Danica Ako zaškatuľkovať vedu a výskum? / Danica Zendulková, Lucia Paulinyová. -- Obr. -- Bibliogr. odkazy - Charakteristika informačného systému. Charakteristika informačných systémov v niektorých európskych krajinách. Slovensko - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR - Prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ). Belgicko - FRIS. Česká republika - Informačný systém výskumu, vývoja a inovácií (ISVV). Estónsko - Estonian Research Portal ETIS. Holandsko - NARCIS. Maďarsko - HunCRIS. Slovinsko - SICRIS. Nórsko - FRIDA.

  In ITlib : informačné technológie a knižnice. -- Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2009. -- ISSN 1335-793X. -- Roč. 13, č. 4 (2009), s. 36-42

  I. Paulinyová, Lucia
  II. ITlib : informačné technológie a knižnice. -- Roč. 13, č. 4 (2009), s. 36-42

  330.47
  BA004
Počet záznamov: 1