Počet záznamov: 1  

Statistics, knowledge and governance

 1. Giovannini, Enrico Statistics, knowledge and governance / Enrico Giovannini, Joaquim Oliveira Martins, Michela Gamba. -- Sch., tab., vzorce. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Úloha štatistických informácií v ekonomických a politických systémoch. Úloha štatistiky pri budovaní znalostnej spoločnosti. Štatistika a dôvera: prípadová štúdia založená na prieskume Eurobarometra. Vyvíjajúca sa úloha štatistiky ako verejného dobra. Výskum indikátorov spoločenského progresu. Závery, prílohy.

  In Statistika : ekonomicko-statistický časopis. -- Praha : Český statistický úřad, 2009. -- ISSN 0322-788X. -- Roč. 46, č. 6 (2009), s. 471-490

  I. Martins, Joaquim Oliveira
  II. Gamba, Michela
  III. Statistika : ekonomicko-statistický časopis. -- Roč. 46, č. 6 (2009), s. 471-490

  311
  BA004
Počet záznamov: 1