Počet záznamov: 1  

Zhodnotenie zmien podmienok a bariér podnikania v malých a stredných podnikoch na Slovensku

  1. Šúbertová, Elena Zhodnotenie zmien podmienok a bariér podnikania v malých a stredných podnikoch na Slovensku / Elena Šúbertová. -- Obr., tab. -- VEGA 1/0330/08 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - vedecký článok bol spracovaný v rámci projektu VEGA 1/0330/08/ na Ekonomickej univerzite v Bratislave - Vstup Slovenska do eurozóny a splnenie štyroch Maastrichtských konvergenčných kritérií. Nové činnosti malých a stredných podnikov pri zavedení euro meny. Malé a stredné podnikanie v prvý rok prechodu slovenskej koruny na Euro. Vytvorenie vhodných ekonomických nástrojov MSP v SR.

    In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- 106 s. [7,78 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-2885-6. -- S. 5 - 18

    I. Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. -- S. 5 - 18

    65.011.1
    BA004