Počet záznamov: 1  

Podpora činnosti neziskových organizácií tretieho sektora zo strany podnikateľských subjektov prostredníctvom nepriamych štátnych nástrojov

  1. Bukovová, Sylvia Podpora činnosti neziskových organizácií tretieho sektora zo strany podnikateľských subjektov prostredníctvom nepriamych štátnych nástrojov / Sylvia Bukovová. -- Tab. -- VEGA 1/0330/08 - Bibliogr. odkazy - príspevok vznikol ako jeden z výstupov grantovej úlohy MŠ SR VEGA 1/0330/08 - Neziskové organizácie ako prvok sociálnej a hospodárskej politiky štátu. Tretí sektor a jeho význam pre spoločnosť. Zdroje financovania neziskových organizácií. Podpora štátu pre organizácie tretieho sektora. Spolupráca medzi podnikateľským a neziskovým sektorom.

    In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- 106 s. [7,78 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-2885-6. -- S. 19 - 26

    I. Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. -- S. 19 - 26

    334
    BA004
Počet záznamov: 1