Počet záznamov: 1  

Hospodárska kríza - dopad na ekonomiku Slovenska a vybrané makroekonomické ukazovatele

  1. Kufelová, Iveta Hospodárska kríza - dopad na ekonomiku Slovenska a vybrané makroekonomické ukazovatele / Iveta Kufelová. -- Tab. -- VEGA 203 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Ekonomická kríza na Slovensku. Prístupy k riešeniu ekonomickej krízy. Očakávaný vývoj. Stimulačné opatrenia štátu. Prognózy rastu HDP a deficitu verejných financií na rok 2009.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2851-1. -- S. [1-5]

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave Bratislava, 5.11.2009. -- S. [1-5]

    338.12
    BA004
Počet záznamov: 1