Počet záznamov: 1  

Statistika dokončila obraz celoživotního vzdělávání

 1. Novák, Jaroslav Statistika dokončila obraz celoživotního vzdělávání / Jaroslav Novák, Vratislava Drozenová. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Informácia o metodologických prístupoch a výsledkoch prvého štatistického prehľadu urobeného CZSO v roku 2008 za rok 2007 ako súčasť európskeho prehľadu "Vzdelávanie dospelých" organizovaného Eurostatom. Vzdelávanie ako trvalý proces. Štatistické sledovanie vzdelávacích aktivít sa stále prehlbuje. Význam účasti na ďalšom vzdelávaní. Obsah a spôsob štúdia. Porovnanie Českej republiky s inými európskymi krajinami.

  In Statistika : ekonomicko-statistický časopis. -- Praha : Český statistický úřad, 2009. -- ISSN 0322-788X. -- Roč. 46, č. 6 (2009), s. 531-551

  I. Drozenová, Vratislava
  II. Statistika : ekonomicko-statistický časopis. -- Roč. 46, č. 6 (2009), s. 531-551

  37
  BA004
Počet záznamov: 1