Počet záznamov: 1  

Význam možnosti využitia nástrojov komunikácie v marketingovej stratégii malých a stredných podnikov

  1. Deáková, Stanislava Význam možnosti využitia nástrojov komunikácie v marketingovej stratégii malých a stredných podnikov / Stanislava Deáková. -- VEGA 1/0330/08 - Res. angl. Biblogr. odkazy - príspevok vznikol v nadväznosti na výstup grantovej úlohy MŠ SR VEGA 1/0330/08 na EU v Bratislave - Konkurenčné prostredie trhov a cieľ marketingovej komunikácie. Marketingové plány a nástroje. Marketingová analýza ako východisko marketingovej stratégie. Nástroje komunikačného mixu. Zákazník v centre pozornosti.

    In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- 106 s. [7,78 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-2885-6. -- S. 27 - 35

    I. Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. -- S. 27 - 35

    339.138
    BA004
Počet záznamov: 1