Počet záznamov: 1  

Regionálna analýza priemyslu Slovenska podľa vybraných ukazovateľov

 1. Vojtková, Mária Regionálna analýza priemyslu Slovenska podľa vybraných ukazovateľov / Mária Vojtková, Vladimír Kvetan. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Štatistické vyhodnotenie rozvinutosti sektora priemyslu v jednotlivých okresoch SR. Kvantitatívne porovnanie kvality priemyslu v jednotlivých regiónoch.

  In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 57, č. 9 (2009), s. 870-890

  I. Kvetan, Vladimír
  II. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Roč. 57, č. 9 (2009), s. 870-890

  338.45
  BA004
Počet záznamov: 1