Počet záznamov: 1  

Agrárny sektor Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie

 1. Grznár, Miroslav Agrárny sektor Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie / Miroslav Grznár, Ľuboslav Szabo, Nadežda Jankelová. -- Grafy, tab. -- VEGA 1/0568/08 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Stať je parciálnym výsledkom riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0568/08 Uplatňovanie moderných trendov manažmentu a ich vplyv na úspešnosť podnikov - Analýza prínosov slovenského poľnohospodárstva po vstupe SR do EÚ. Prognózy ďalšieho vývoja.

  In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 57, č. 9 (2009), s. 903-917

  I. Szabo, Ľuboslav
  II. Jankelová, Nadežda
  III. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Roč. 57, č. 9 (2009), s. 903-917

  338.43
  BA004
Počet záznamov: 1