Počet záznamov: 1  

Monetárna chudoba na Slovensku

 1. Nguyen Dinh, He Monetárna chudoba na Slovensku / He Nguyen Dinh, Viera Labudová. -- Tab., vzorce. -- VEGA 1/4586/07 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Posúdenie vplyvu faktorov, ktoré pôsobia na výskyt chudoby, resp. sú s výskytom chudoby spojené. Výskyt monetárnej chudoby na Slovensku. Analýza bola uskutočnená na základe údajov, ktoré sú výsledkom štatistického zisťovania EU SILC 2007 na Slovensku. Analýza vzťahov medzi rôznymi vlastnosťami samostatne hospodáriacich domácností a výskytom chudoby pomocou modelu logistickej regresie.

  In Finanční potenciál domácností 2009 : sborník příspěvků přednesených na pracovním semináři pořádaném v rámci řešení grantového projektu GAČR č. 402/09/0515 "Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností", konaném 11. prosince 2009 v Jindřichově Hradci. -- Jindřichův Hradec : Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu Jindřichův Hradec, 2009. -- ISBN ISBN 978-80-245-1625-7

  I. Labudová, Viera
  II. Finanční potenciál domácností 2009 : sborník příspěvků přednesených na pracovním semináři pořádaném v rámci řešení grantového projektu GAČR č. 402/09/0515 "Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností", konaném 11. prosince 2009 v Jindřichově Hradci

  519.86
  BA004
Počet záznamov: 1