Počet záznamov: 1  

Regionální analýza produktivity práce

 1. Střeleček, František Regionální analýza produktivity práce / František Střeleček, Radek Zdeněk, Jana Lososová. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Posúdenie miery rozvoja produktivity práce v regiónoch v Českej republiky pomocou metódy shift-share analýzy.

  In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). -- České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. -- ISSN 1214-4967. -- Roč. 6, č. 1 (2009), s. 19-22

  I. Zdeněk, Radek
  II. Lososová, Jana
  III. Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). -- Roč. 6, č. 1 (2009), s. 19-22

  65.011.4
  BA004