Počet záznamov: 1  

Obsahová štruktúra učebnice základov ekonómie a ekonomiky pre stredné školy a jej determinanty

  1. Novák, Jaromír Obsahová štruktúra učebnice základov ekonómie a ekonomiky pre stredné školy a jej determinanty / Jaromír Novák. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Hlavné determinanty obsahu ekonomického vzdelávania na stredných školách neekonomického zamerania. Zmeny v obsahu povinného ekonomického vzdelávania na gymnáziách v dôsledku školskej obsahovej reformy v SR. Obsahová štruktúra učebnice základov ekonómie a ekonomiky pre stredné školy.

    In Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis : časopis pre školy a školské zariadenia. -- Banská Bystrica : Metodické centrá Slovenska, 2009. -- ISSN 1335-0404. -- Roč. 18, č. 5 (2009), s. 20-23

    I. Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis časopis pre školy a školské zariadenia. -- Roč. 18, č. 5 (2009), s. 20-23

    37
    BA004