Počet záznamov: 1  

Plánovací proces v MSP v období finančnej krízy

 1. Tóthová, Alena Plánovací proces v MSP v období finančnej krízy / Alena Tóthová, Miroslav Tóth. -- Obr., tab., vzorce. -- VEGA 1/0330/08 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - príspevok vznikol v nadväznosti na výstup grantovej úlohy MŠ SR VEGA 1/0330/08 na EU v Bratislave - Charakteristika plánovacieho systému podniku a atribúty efektívneho plánovania. Vymedzenie obsahu cieľov a kritéria vyjadrujúce prínos činnosti vo vymedzenom období. Rozvoj manažérskeho účtovníctva a vnútropodnikové procesy. Organizácia plánovania v podniku a systém podnikových plánov.

  In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- 106 s. [7,78 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-2885-6. -- S. 85 - 96

  I. Tóth, Miroslav
  II. Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. -- S. 85 - 96

  65.012.2
  BA004