Počet záznamov: 1  

Komparatívna analýza daňových harmonizačných tendencií v oblasti nepriamych daní v EÚ a vo svete

  1. Solík, Ján Komparatívna analýza daňových harmonizačných tendencií v oblasti nepriamych daní v EÚ a vo svete / Ján Solík ; Recenzanti: Miloš Tumpach, Martin Hošták. -- Tab. -- Res. slov., angl. Bibliogr. odkazy - Konfrontácia poznatkov z daňovej harmonizácie v oblasti nepriamych daní v Európskej únii. Všeobecné spotrebné dane v USA a vo Švajčiarsku. Selektívne spotrebné dane v USA a vo Švajčiarsku. Usporiadanie daňových systémov vo Švajčiarsku a v USA.

    In Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie I. : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorantov v dennej forme štúdia. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM : grafy, sch., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2855-9. -- S. 46-55

    I. Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie I. : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorantov v dennej forme štúdia. -- S. 46-55

    336.2
    BA004