Počet záznamov: 1  

Komunikácia ako nástroj vnútornej kontroly procesu riadenia rizika v podniku

  1. Gertler, Ľubomíra Komunikácia ako nástroj vnútornej kontroly procesu riadenia rizika v podniku / Ľubomíra Gertler. -- Bibliogr. odkazy

    In Vnútropodnikové komunikačné toky a nástroje v systéme riadenia podniku : zborník príspevkov z medzinárodého vedeckého kolokvia pri príležitosti ukončenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/8189/1 : Bratislava, 20.-21.11.2003. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. -- 68 s.. -- ISBN ISBN 20-225-1827-1. -- S. 5-6

    I. Vnútropodnikové komunikačné toky a nástroje v systéme riadenia podniku : zborník príspevkov z medzinárodého vedeckého kolokvia pri príležitosti ukončenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/8189/1 Bratislava, 20.-21.11.2003. -- S. 5-6
    BA004
Počet záznamov: 1