Počet záznamov: 1  

Ekonomický experiment - nástroj ekonomického výskumu

  1. Šinský, Michal Ekonomický experiment - nástroj ekonomického výskumu / Michal Šinský. -- Obr. -- VEGA 1/0276/08 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Analytický pohľad na ekonomický experiment. Definícia experimentu. Experimentálna ekonómia. Experimenty Vernona Smitha. Oblasti výskumu experimentálnej ekonómie. Interná a externá validita ekonomických experimentov. Zastúpenie experimentálnej ekonómie v slovenskom ekonomickom výskume.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2851-1. -- S. [1-11]

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave Bratislava, 5.11.2009. -- S. [1-11]

    001.891/.892
    BA004
Počet záznamov: 1