Počet záznamov: 1  

Vplyv a špecifiká komunikácie v kontexte významu čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v období hospodárskej krízy v SR

  1. Drgová, Alexandra Vplyv a špecifiká komunikácie v kontexte významu čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v období hospodárskej krízy v SR / Alexandra Drgová. -- Obr., tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Prijaté opatrenia vlády SR zamerané na maximálne využitie finančných zdrojov v rokoch 2007-2013. Hlavné myšlienky programového vyhlásenia vlády SR a operačného programu. Miesto komunikácie v tomto procese ako nástroja ovplyvňovania implementácie prijatých opatrení.

    In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). -- České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. -- ISSN 1214-4967. -- Roč. 6, č. 1 (2009), s. 54-60

    I. Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). -- Roč. 6, č. 1 (2009), s. 54-60

    339.92
    BA004