Počet záznamov: 1  

Forecasting a plánování v prostředí nadnárodní společnosti

  1. Tkáč, Karel Forecasting a plánování v prostředí nadnárodní společnosti / Karel Tkáč. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Predpovedanie budúceho vývoja podniku založené na aktuálnych výsledkoch a vývoji v minulých obdobiach a nasmerovanie podniku správnym smerom. Údaje z finančných výkazov z minulosti. Údaje o vývoji odvetvia a ekonomiky. Porovnanie plánu s aktuálnym vývojom. Zhromaždenie informácií o tržbách, nákladoch, hrubom zisku a čistom zisku. Plánovanie v prostredí nadnárodnej spoločnosti - príklad z praxe. Časový harmonogram plánovacieho procesu. Kontrola plnenia plánu.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2851-1. -- S. [1-7]

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave Bratislava, 5.11.2009. -- S. [1-7]

    338.26
    BA004
Počet záznamov: 1