Počet záznamov: 1  

Modely správania sa oligopolných firiem

  1. Trunkvalter, Ľuboš Modely správania sa oligopolných firiem / Ľuboš Trunkvalter. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Charakteristika oligopolu. Cournotov model oligopolu. Cournotova rovnováha. Stackelbergov model - model trhu s dvoma firmami. Stackelbergov model rovnováhy oligopolu v podmienkach množstevného vodcu. Model rovnováhy oligopolu v podmienkach cenového vodcu.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2851-1. -- S. [1-11]

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave Bratislava, 5.11.2009. -- S. [1-11]

    339.13
    BA004
Počet záznamov: 1