Počet záznamov: 1  

Vybrané zmeny charakteru práce manažérov spôsobené podnikovými informačnými systémami

  1. Hanák, Róbert Vybrané zmeny charakteru práce manažérov spôsobené podnikovými informačnými systémami / Róbert Hanák. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Rozsah, kvalita, výkonnosť i funkcionalita podnikových informačných systémov zaznamenali za posledných dvadsať rokov neustály nárast. Každoročne sú zložitejšie, obsiahlejšie, sofistikovanejšie a rozšírenejšie na trhu. To spôsobuje zmenu charakteru manažérskej práce. Výstupy a údaje produkované týmito dnes už veľmi komplikovanými a rozsiahlymi softvérmi naberajú stále viac na dôležitosti a význame pre manažment podniku. Zmeny v charaktere práce, ktoré podnikové informačné systémy spôsobili. Výsledky prieskumu.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2851-1. -- S. [1-5]

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave Bratislava, 5.11.2009. -- S. [1-5]

    681.3:65
    BA004
Počet záznamov: 1