Počet záznamov: 1  

Stanovenie hodnoty domény a jej využívanie v MSP ako nezapísaného označenia

  1. Kardoš, Peter Stanovenie hodnoty domény a jej využívanie v MSP ako nezapísaného označenia / Peter Kardoš. -- Sch., tab, vzorce. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Okrem ohodnotenia ochrannej známky sa pri ohodnotení nehmotného majetku podniku čoraz častejšie dostávajú do popredia aj iné druhy označení. Jedným z nich je aj doména, resp. doménové meno ako nezapísané označenie, ktoré je ale pre úspešnosť podniku veľmi dôležité. Príspevok sa zaoberá jednak samotnou charakteristikou doménového mena, jeho porovnaním s využívaním ochrannej známky a zároveň navrhuje možné metódy ohodnotenia tohto typu majetku. Zo samotného ohodnotenia následne vyplývajú konkrétne faktory, ktoré majú rozhodujúci vplyv na hodnotu domény ako nezapísaného označenia.

    In Ekonomické, finančné a manažérske aspekty malého a stredného podnikania na Slovensku po vstupe do Európskej únie : zborník vedeckých statí. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2883-2. -- S. 38-50

    I. Ekonomické, finančné a manažérske aspekty malého a stredného podnikania na Slovensku po vstupe do Európskej únie : zborník vedeckých statí. -- S. 38-50

    347.77
    BA004