Počet záznamov: 1  

Vplyv odmien na mzdu a odvody

  1. Dobšovič, Dušan Vplyv odmien na mzdu a odvody. (1.) / Dušan Dobšovič. -- Odmeny môžu mať peňažnú alebo nepeňažnú formu, môžu byť viazané na povahu vykonávanej práce a jej význam, na skutočne odvedenú prácu a výkon pracovníka, môžu mať podobu zaujímavých a podnetných pracovných úloh. Odmeny z hľadiska zdaňovania.

    In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Žilina : Poradca, 2010. -- ISSN 1337-060X. -- Č. 2 (2010), s. 35-40

    I. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Č. 2 (2010), s. 35-40

    331.2
    BA004