Počet záznamov: 1  

Logistika rádioaktívneho odpadu

  1. Logistika rádioaktívneho odpadu. -- Zneškodnenie rádioaktívneho odpadu, jeho izolácia od biosféry v úložiskách. Umiestnenie rádioaktívnych odpadov v dočasnom úložisku - v medzisklade. Mokrý spôsob skladovania. Suché skladovanie. Logistika vyhoretého paliva z jadrovej elektrárne. Transport podľa prísnych pravidiel.

    In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. -- Bratislava : ECOPRESS, 2010. -- ISSN 1337-0138. -- Roč. 5, č. 1 (Január 2010), s. 27

    I. Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. -- Roč. 5, č. 1 (Január 2010), s. 27

    658.56
    BA004
Počet záznamov: 1