Počet záznamov: 1  

Klastrové iniciatívy v kontexte inovačnej výkonnosti

  1. Pásztorová, Jana Klastrové iniciatívy v kontexte inovačnej výkonnosti / Jana Pásztorová. -- Grafy. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Analýza inovačného prostredia SR. Sledovaných bolo 29 indikátorov, 7 dimenzií inovačného vývoja. Súhrnný inovačný index 2008 rozdeľuje krajiny EÚ do štyroch skupín - inovační lídri, inovační nasledovníci, mierni inovátori, dobiehajúce krajiny. Slovensko patrí do štvrtej skupiny. Výdavky verejného sektora na vedu a výskum (Česko, Slovensko, EÚ). Klastrové iniciatívy a ich význam..

    In Marketing a obchod 2009 : vplyv hospodárskej krízy na marketing a obchod : vedecký zborník. -- Zvolen : Bratia Sabovci s.r.o., 2009. -- ISBN ISBN 978-80-89241-33-0. -- S. 183-187

    I. Marketing a obchod 2009 : vplyv hospodárskej krízy na marketing a obchod : vedecký zborník. -- S. 183-187

    334.75/.76
    BA004
Počet záznamov: 1