Počet záznamov: 1  

Vývoj sobášnosti na Slovensku v rokoch 1919-1937

 1. Šprocha, Branislav Vývoj sobášnosti na Slovensku v rokoch 1919-1937 / Branislav Šprocha, Pavol Tišliar. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Úloha sobáša a sobášnosti na Slovensku. Sobášnosť pred druhou svetovou vojnou. Intenzita sobášnosti slobodných. Miery sobášnosti slobodných a časovanie vstupu do manželstva. Sobášnosť vyššieho poradia - opakované sobáše. Tabuľky sobášnosti slobodných.

  In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. -- Praha : Český statistický úřad, 2009. -- ISSN 0011-8265. -- Roč. 51, č. 1 (2009), s. 24-35

  I. Tišliar, Pavol
  II. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. -- Roč. 51, č. 1 (2009), s. 24-35

  314
  BA004
Počet záznamov: 1