Počet záznamov: 1  

Analýza nerovného postavení rodin s dětmi a možnosti zmírněrní této nerovnosti

 1. Hampl, Otakar Analýza nerovného postavení rodin s dětmi a možnosti zmírněrní této nerovnosti / Otakar Hampl, František Bartoš. -- Grafy, tab. -- Bibliogr. odkazy - Výška pôrodnosti ako významný makroekonomický ukazovateľ nefinančného charakteru a zároveň významný ukazovateľ životnej úrovne obyvateľstva. Kľúčový problém - odstránenie trhových deformácií, ktoré sú zdrojom sociálnej nespravodlivosti. Otázka rovnoprávnosti ľudského kapitálu v spoločnosti. Možné riešenie - zníženie základu pre výpočet dane a odvodov na sociálne poistenie o náklady na reprodukciu ľudského kapitálu. Výdavky na deti v domácnostiach. Najnižší počet detí v stredných a vyšších príjmových skupinách. Benchmarkingové porovnanie úspešnosti rodinnej politiky na príklade Francúzska. Miera prerozdelenia a skrytého "znárodňovania" výnosov z investícií do ľudského kapitálu.

  In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. -- Praha : Český statistický úřad, 2009. -- ISSN 0011-8265. -- Roč. 51, č. 2 (2009), s. 115-126

  I. Bartoš, František
  II. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. -- Roč. 51, č. 2 (2009), s. 115-126

  314
  BA004