Počet záznamov: 1  

Rezervy ako špecifický druh záväzkov účtovnej jednotky

  1. Dubielová, Veronika Rezervy ako špecifický druh záväzkov účtovnej jednotky / Veronika Dubielová. -- Sch., tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Rezervy predstavujú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Svojou podstatou sú menej isté než väčšina ostatných súvahových položiek. Na ich ocenenie sa spravidla využívajú odhady. Autorka približuje kritériá, na základe ktorých je rezerva uznaná za záväzok, t.j. vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe a odlišuje rezervy od bežných a podmienených záväzkov.

    In Sborník 9. ročníku Pedagogické konference Vysoké školy ekonomické v Praze. -- Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2009. -- ISBN ISBN 978-80-245-1597-7. -- S. 30-36

    I. Sborník 9. ročníku Pedagogické konference Vysoké školy ekonomické v Praze. -- S. 30-36

    658.15
    BA004
Počet záznamov: 1