Počet záznamov: 1  

Analysis of entrepreneurial environment in the Slovak Republic - results of a research conducted on a selected group of small and medium - sized enterprises

  1. Šúbertová, Elena Analysis of entrepreneurial environment in the Slovak Republic - results of a research conducted on a selected group of small and medium - sized enterprises / Elena Šúbertová. -- Popis urobený: 3.2.2010 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Analýza podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. Slovensko ako člen Európskej únie od roku 2004. Malé a stredné podniky (SME - small and medium enterprises) zohrávajú rozhodujúcu úlohu v rozvoji hospodárstva. Otázky, diskusia, problémy ohľadom SME. Závery a odporúčania.

    In Scientific papers of the University of Pardubice : Series D. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. -- ISSN 1804-8048. -- Č. 15 (2009), s. 207-2015

    I. Scientific papers of the University of Pardubice : Series D. -- Č. 15 (2009), s. 207-2015

    65.011.1
    BA004