Počet záznamov: 1  

Marketingový mix jazykovej školy Royal School

  1. Sulíková, Lenka Marketingový mix jazykovej školy Royal School : bakalárska práca / Lenka Sulíková ; škol. Pavol Kita. -- Bratislava, 2009. -- 43 s.

    I. Kita, Pavol
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra marketingu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004