Počet záznamov: 1  

Marketingová komunikácia v cestovných kanceláriách

  1. Širochmanová, Eva Marketingová komunikácia v cestovných kanceláriách : bakalárska práca / Eva Širochmanová ; škol. Ivana Luliaková. -- Bratislava, 2009. -- 48 s.

    I. Luliaková, Ivana
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra marketingu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1